Пръстова живопис на подсъзнателно ниво

Съзнанието борави с петте сетива: осезание, обоняние, зрение, слух, вкус. Шестото е чувството и именно в него се крие магията на подсъзнанието.

Преди да застана пред платното, влизам в медитативно състояние и оставам в него през целия творчески процес. Интуицията ме води при избора на цветовете за дадена картина. Боите се нанасят с пръсти и се смесват направо върху платното. След време част от отпечатаните в подсъзнанието чувства, емоции, мечти и вълнения започват да се открояват на преден план и картината се оформя. В този момент съзнанието и подсъзнанието са заедно – това, което подсъзнанието ми подава като чувство се свързва със съзнанието като образ.

Усещам как вътрешната ми енергия се излива в картината и става част от нея. Разбирам, че картината е завършена, когато от нея започне да струи енергия – вложеното чувство се е втъкало в платното, добило е образ и самостоятелен живот.